MLEZIVOVÁ, Veronika. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7087. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO