KOUTNÝ, Daniel, David PALOUŠEK, Libor PANTĚLEJEV, Lukáš TĚŠICKÝ a Jozef KAISER. Influence of Scanning Strategies on Processing of Aluminum Alloy EN AW 2618 Using Selective Laser Melting. Materials [online]. MDPI, 2018, 11(2), 1-18 [cit. 2019-08-17]. DOI: 10.3390/ma11020298. ISSN 1996-1944. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70890
Uložit do Citace PRO