MLČEK, Jiří, Martin ADÁMEK, Anna ADÁMKOVÁ, Marie BORKOVCOVÁ, Martina BEDNÁŘOVÁ a Josef SKÁCEL. Detection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometry. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. HACCP Consulting, 2017, 11(1), 725-730 [cit. 2019-09-19]. DOI: 10.5219/850. ISSN 1337-0960. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70914
Uložit do Citace PRO