JAMBOROVÁ, Markéta. Komunikační mix společnosti Tovares s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70956. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO