SEDLÁK, Martin. Modernizace výtopny na biomasu [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71118. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO