KOŘÍNEK, Peter. Segmentace ultrazvukových sekvencí [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71150. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Mézl.
Uložit do Citace PRO