OLLÉ, Tamás. Klasifikace vzorů pomocí fuzzy neuronových sítí [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71193. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jitka Svobodová.
Uložit do Citace PRO