ŠTOHANZL, Milan. Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7120. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Prokopec.
Uložit do Citace PRO