SUCHOMELOVÁ VAŠÍČKOVÁ, Iveta. Hodnocení ekonomické a finanční situace podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO