KRATOCHVÍL, Michal. Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71480. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO