PAVLÍČEK, Rostislav. Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71523. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Mikulášek.
Uložit do Citace PRO