HLAVÁČ, Pavel. Formace olověného akumulátoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71581. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Sebastian Vaculík.
Uložit do Citace PRO