LANG, Richard. Rozbor efektivnosti podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71628. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lucie Mašterová.
Uložit do Citace PRO