KRBALOVÁ, Maria. Řízení kvality procesů zpracování biologicky rozložitelných odpadů [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7180. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Koška.
Uložit do Citace PRO