JEŠKO, Petr. Metody pro doplňování pixelů vně obrazu [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71880. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO