MAREK, Pavel. Zabezpečení bezdrátové komunikace embedded systému [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72269. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladimír Červenka.
Uložit do Citace PRO