VĚŽNÍKOVÁ, Kateřina. Modely pro komplexaci huminových kyselin [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7267. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.
Uložit do Citace PRO