SRHOLCOVÁ, Barbora. Zhášení fluorescence ve studiu agregačního chování koloidů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7272. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.
Uložit do Citace PRO