BŘINČIL, Tomáš. Řešení příčin vad odlitků ze slitiny železa za použití experimentálních a statistických metod [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7285. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Šenberger.
Uložit do Citace PRO