JANKEJE, Kristína. Produkce metabolitů vybranými kmeny průmyslových kvasinek v průběhu různých fází buněčného růstu [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7289. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Radka Kočí.
Uložit do Citace PRO