MATYÁŠ, Pavel. Analyzátor signálu v televizních kabelových rozvodech [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7301. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Povalač.
Uložit do Citace PRO