TOMÁŠ, Jan. Měření Hausdorffovy dimenze reálných objektů [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7309. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miloslav Druckmüller.
Uložit do Citace PRO