PLACHÝ, Lukáš. Metodika návrhu architektury SW informačního systému [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7362. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO