VÍTEK, Ladislav. Univerzální tester protipožárního systému Tyco [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7363. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.
Uložit do Citace PRO