ZICHOVÁ, Miroslava. Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7373. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Libor Babák.
Uložit do Citace PRO