TOMANEC, Filip. Řemenové pohony ventilového rozvodu [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7374. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.
Uložit do Citace PRO