SRHOLCOVÁ, Barbora. Využití zhášení fluorescence ve výzkumu koloidních systémů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7441. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miloslav Pekař.
Uložit do Citace PRO