KREJČÍ, Zbyšek. Analýza dielektrických vlastností namáhaných drážkových izolací [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7482. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Zdenka Rozsívalová.
Uložit do Citace PRO