VRÁNA, Tomáš. Bezkontaktní metody měření teploty v ekologickém inženýrství [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7516. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Němec.
Uložit do Citace PRO