JEDOVNICKÝ, Jan. Výroba součásti tvářením za studena [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7523. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jindřich Špaček.
Uložit do Citace PRO