SUPERATOVÁ, Alena. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/75304. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO