PROCHÁZKA, Jaroslav. Energetické využití komunálního odpadu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO