SIROVÝ, Martin. Sušení čistírenských kalů - teorie a praxe [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7546. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Houdková.
Uložit do Citace PRO