KOVÁČ, Martin. 2D a 3D simulace elektrických polí VN zdroje [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová.
Uložit do Citace PRO