MATELA, Petr. Studie pohonu elektromobilu [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7558. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Martin Solař.
Uložit do Citace PRO