ŠILAR, Martin. Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7570. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Antonín Matoušek.
Uložit do Citace PRO