SÁČKOVÁ, Veronika. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/75806. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Hana Urbášková.
Uložit do Citace PRO