BESEDA, Vojtěch. Technologie broušení [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7600. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO