SVOBODA, Miroslav. Problém trhliny v blízkosti bimateriálové rozhraní [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7601. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Profant.
Uložit do Citace PRO