HOTAŘ, Pavel. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/76096. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce David Mikulášek.
Uložit do Citace PRO