SZEGEDI, Peter. Výroba tepla a elektrické energie ve spalovně směsného komunálního odpadu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7623. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO