SCHULTZ, Richard. Vodní ráz v oblasti nízkých tlaků [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7647. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Daniel Himr.
Uložit do Citace PRO