SOBOTKA, Petr. Vady a vlastnosti masivních odlitků [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7666. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Antonín Záděra.
Uložit do Citace PRO