BAREŠ, Pavel. Analýza šíření trhliny přes rozhraní dvou různých materiálů [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2007 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7712. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Knésl.
Uložit do Citace PRO