BROŽOVÁ, Tereza. Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/77551. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Miroslav Raudenský.
Uložit do Citace PRO