PODLOUCKÝ, Milan. Konstrukce malého CNC soustruhu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7763. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO