VEVERKA, Jakub. Tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7835. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO