DYCKA, Jan. Návrh cvičného letounu s tandemovým uspořádáním sedadel [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7928. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jaroslav Juračka.
Uložit do Citace PRO