BUCHTELOVÁ, Hana, Vladislav STRMISKA, Zuzana ŠKUBALOVÁ, et al. Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. 16. BioMed Central, 2018, 1-14. DOI: 10.1186/s12951-018-0369-7. ISSN 1477-3155. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/80177
Uložit do Citace PRO