SEMANČÍK, Róbert. Studentský dům na Starém Brně [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8043. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Jiří Oplatek.
Uložit do Citace PRO